UndergroundArtChannel:::언더그라운드아트채널 vol2
     
블로그
블로그

uac   pm.5:03, Friday ( 2212hit )
ÐÏࡱá>þÿ

ÐÏࡱá>ꠗþÿ        ꠚꠑꠕꠑþÿÿÿꠑÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿRoot Entryꠒꠛÿÿÿÿÿÿÿÿꠑf0 U©ˆÜ^5ÇꠑÀFileHeaderꠒꠓꠑꠓꠙÿÿÿÿHꠑDocInfoꠕꠓꠑꠛꠗÿÿÿÿ<¦BodyTextꠑꠑ        ꠚ        ·Ü^5Çꠑ·Ü^5Çꠑýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿþÿÿÿ !"#$%&'(*+,-./012þÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿRoot Entryꠒꠛÿÿÿÿÿÿÿÿꠑ †u144 ^5Çꠑ        ÀFileHeaderꠒꠓꠑꠗꠙÿÿÿÿHꠑDocInfoꠕꠓꠑꠛ        ÿÿÿÿ<¥ꠓBodyTextꠑꠑꠓꠚ        ꠘþ5Çꠑ ꠘþ5Çꠑÿÿÿÿÿÿÿÿꠛýÿÿþÿÿÿꠚþÿÿÿ        ꠕþÿÿÿꠘꠒꠖꠔþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿꠑꠓꠗꠙꠛꠚ                ꠕꠘꠒꠖꠔþÿÿÿ!"#$%&'()*+,-./012345þÿÿÿ789:;þÿÿÿ=>?@ABCDEFþÿÿÿÿÿÿÿIJKþÿÿÿMNOPQRþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿꠛHwpSummaryInformation.ꠓÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ6}ꠑBinDataꠕꠑÿÿÿÿÿÿÿÿ`žŽ5Çꠑ`žŽ5ÇꠑPrvImageꠓÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ {ꠛPrvTextꠕꠓÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿü        BIN0001.gifꠓꠑÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿLŸSection0ꠓꠑÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿꠓÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

undergroundartchannel._off_1ꠗ! 8̬à­Á

* undergroundartchannel_off_1ꠗ!ÐÅ 8ÌìÅ|¹ à­\Õ ‘f1 ˆ@Ç Undergroundartchannel_off_ 1 ꠗ!_on_line |ÇꠘÈÐÅ 0µ|· 3ÔÆ?Ñ (Æ|·xÇ ÁÀꠑÆtÇ tÇ踴ÅÀÉpº ÁÀꠑÆ0®ꠙ¬@Ç ꠙÕ\¸È¸Ò …f1 勖¸ ÜÂꠕÈ(2007.12.31 ÆꠘÈ) L®ÀÉ …f1 귡²ä².  ꠙÕ\¸È¸Ò …f1 勖¸ ÄÖÐÅ”f0 ©˜ 8ÌìÅ ‘f1 ¬XÇ à­tÇ ˆf1 DÇ ½¬°Æ ꠕ¶”?DÌꠕ± ꠙÕ\¸ø­¨· |ÇꠘÈÐÅ 0µ|· (Æ|·xÇ ÁÀꠑÆDÇ pÈꠘÈXÕŒf0 °˛ )¢•È²ä².  

* Undergroundartchannel _off_ 1 ꠗ!_off_lineXÇ ½¬°Æ ꠙÕ\¸ø­¨· ô²ù²f1 @Æ ‘f1 ¬¬ 8ÌìÅꠙÕ\¸È¸ÒÐÅ ­tÕ ÁÀXÇ ÄÖ 8Áf0 ®ˆ¢•°∆É®°DÇ °¬ꠘÈiÕȲä².

* off_1ꠗ!ÐÅ 8ÌìÅXÕ”f0 ©˜ ‘f1 Ǭ”?¬xÇ ꠙÕ\¸È¸ÒÐÅ 0µ|· undergroundartchannelXÇ liveDÌꠕ±DÇ(äÂÜÂꠙ¬ ¬À´ÆÜ´ & Ù³ꠑÆÁÀ (Æ|·xÇ )¼¡Á) à­ `Õ Â ˆf1 <Çpº live)¼¡Á Ÿf1 ?@Æ |ÇꠘÈ@Ç liveDÌꠕ± ô²ù²f1 @Æ ÖXÇ|¹ µÑtÕ °¬ꠘÈiÕȲä².

* ‘f1 1ÁXÕÜÂ0® ꠙÈ œf1 ˆ­DÇ <¯<¯ˆf0 °ø }Ç´ÅüÈÜÂ0® ¼È²ä².
* œf1 ˆ‘Ý@Ç ‘f1 ˆ ù² \Õ ?Å ÈœXÕTÁ|Å XÕpº DÕ”f0 ®°\Õ ½¬°Æ, õ¼¬À ÄÖ ¬À깿좿ÕÜÂ0® ¼È²ä².

1. ‘f1 ¬ꠘÈô¼--------------------------------------------------\Õ® & ꠑÆ8? ‘f1 1Á

tÇ„f0 ©ˆ :
üÈŒ :
ꠙÈTÖ :
tÇ-Tº|Ç :
HÖ˜tÇÀÉ :

2-1. ꠑÆÁÀ‘ˆꠘÈô¼

1) 8Áf0 ®ˆ°˛ÀmÕ (* Èœ\Õ ‘f1 ˆ@Ç \Í… ÁÀꠑÆø¼ tÇ´Å|Å iÕȲä².)
È깿?(ꠑÆ´Å È깿? :     (    )
¸Å´Å :
f1 굛¹ :  Ç [     ] ¸Å´Å : _______________ / 4? [     ]
È‘m­¬ :
È‘D±Ä³ :
ì·Ýf0 ©˜ÀЄf1  (ꠘÈUÖXÕŒf0 °˛) :          „ˆ          Í / 4?\Õ [     ]
èÎIÁ :

2). È‘¤Â]Ñ
ꠑ¬ø¼ :
,ÍꠑÆ :
¸ÓÑÉ :
`ÅȲTºtÇXÁ / µxÇ :
LÇ¥Õ / LÇEÅ :
DÅ¸Ò µ        ¸XÁ / ¹Ò¨Öü¬ :
0®ÀÐ :

3) $Ƭ¹ÀÉꠕ± ìÓ÷¹XÇ 0® ÂꠘÈô¼

|Î|· [     ] / Q×1¼ [     ] /GIF89at¤÷u128 u128 u128 u128 f1 皆þþþñññäääÖÖÖÉÉÉ???®®®¡¡¡“u147 “u134 †u134 xxxkkk]]]PPPCCC555(((

(C) 2007. Suk


  list         
Copyright 1999-2022 Zeroboard / skin by E*so

메일보내기